Prijava radova

Konferencija Izazov promjene: Otkrivanje budućnosti u suradnji s akademskim partnerom Konferencije, Visokom učilištem EFFECTUS – visokom školom za financije i pravo, poziva na prijavljivanje radova koji će biti objavljeni u znanstvenom časopisu Financije i pravo nakon Konferencije.

Pozdravljamo radove na teme koje pokrivaju sve aspekte ekonomije i prava, posebice interdisciplinarni radove koji povezuju teme iz prava i ekonomije u kombinaciji s drugim znanostima.

Rok za predaju radova je 20. listopada 2014. putem e-pošte na adresu nvidakovic@vsfp.eu.

Nakon revizije rada od strane stručnog tima časopisa i prihvaćanja istog, rad će biti objavljen u časopisu Financije i pravo.

 Upute za autore