IZAZOV PROMJENE

REGISTRACIJA

Prijave na konferenciju su zatvorene.

KOTIZACIJA ZA SUDIONIKE 

  • Kotizacija uključuje konferencijski materijal, sve obroke te sva događanja prema programu Konferencije
  • Kotizacija uključuje sudjelovanje za PPD predavanje, uz obaveznu prijavu na event tijekom online registracije
  • Kotizacija uključuje PDV
  • Kotizacija ne uključuje troškove smještaja u hotelu niti putne troškove.

KOTIZACIJA ZA OSOBE U PRATNJI*

Osoba u pratnji može biti supružnik, prijatelj ili dijete sudionika. Osoba u pratnji mora biti starija od 18 godina. Osoba u pratnji ne smije biti zaposlenik iste tvrtke kao i sudionik, ili zaposlenik društva/organizacije/institucije čija je djelatnost i poslovne aktivnosti djelomice ili u potpunosti povezane s programskim sadržajem Konferencije, kao niti student programa fakulteta i/ili visokog učilišta koji je povezan s programskim sadržajem Konferencije. Kotizacija za osobu u pratnji ne uključuje pristup na predavanja niti konferencijske materijale.

  • Kotizacija uključuje sve obroke te sva društvena događanja prema programu Konferencije
  • Kotizacija uključuje PDV
  • Kotizacija ne uključuje troškove smještaja u hotelu niti putne troškove
  • Kotizacija NE uključuje konferencijski materijal i sudjelovanje na predavanjima

VAŽNO

  1. Nakon prijave u sustav na izbor ćete imati pojedinačnu ili grupnu registraciju.
  2. Ukoliko ste registraciju već izvršili, a potreban Vam je pristup dokumentima ili izmjene same prijave molimo Vas da pristupite svom korisničkom računu prema uputama dobivenim prilikom registracije u Penta sustav.

OPĆI UVJETI konferencije dostupni su u linku.