Skip to content
IZAZOV PROMJENE

OPĆI UVJETI

REGISTRACIJA

KOTIZACIJA ZA SUDIONIKE:

Za uplate do 3. rujna 2018.: 2.900,00 HRK
Za uplate od 4. rujna 2018. do 18. listopada 2018.: 3.400,00 HRK 

Kotizacija uključuje PDV.
Kotizacija uključuje konferencijski materijal, sve obroke te sva događanja prema programu Konferencije.
Kotizacija ne uključuje troškove smještaja u hotelu niti putne troškove.

KOTIZACIJA ZA OSOBE U PRATNJI:

Kotizacija za osobe u pratnji: 1.000,00 HRK
Kotizacija uključuje PDV.
Kotizacija ne uključuje troškove smještaja u hotelu niti putne troškove.
Kotizacija za osobu u pratnji ne uključuje pristup na predavanja niti konferencijske materijale.
Kotizacija za osobe u pratnji uključuje sve obroke te sva društvena događanja prema programu Konferencije.

VAŽNO:

Osoba u pratnji može biti supružnik, prijatelj ili dijete sudionika.
Osoba u pratnji mora biti starija od 18 godina.
Osoba u pratnji ne smije biti zaposlenik iste tvrtke kao i sudionik, ili zaposlenik društva/organizacije/institucije čija je djelatnost i poslovne aktivnosti djelomice ili u potpunosti povezane s programskim sadržajem Konferencije, kao niti student programa fakulteta i/ili visokog učilišta koji je povezan s programskim sadržajem Konferencije

 

SMJEŠTAJ

 • Rezervacija smješaja moguća je isključivo za sudionike konferencije.
 • Prijava se vrši putem online sustava.
 • Sva plaćanja se vrše na temelju online prijave, tj. dobivenog predračuna ili online plaćanja putem kreditne kartice.
 • Sve izmjene potrebno je javiti konferencijskom organizatoru na mail ifmc-zse@penta-zagreb.hr najkasnije 24 sata prije dolaska
 • Izmjene i otkazi obrađuju se na temelju uvjeta otkaza pojedine usluge

 Hotel

Jednokrevetna soba

Dvokrevetna soba

Lone 5*****

956.00 kn

1,130.00 kn

Eden 4****

530.00 kn

646.00 kn

Monte Mulini 5*****

1,288.00 kn

1,636.00 kn

UVJETI OTKAZA

Usluge se otkazuju pismeno (fax ili email) na adresu tehničkog organizatora Konferencije.

Za otkaze sudjelovanja zaprimljene nakon 29. rujna 2018., ili za nedolazak, kasniji dolazak ili raniji odlazak, povrat novca neće biti moguć, no moguće je slanje zamjenskog sudionika uz pisanu obavijest do 13. listopada 2018. na kontakte navedene na stranici Kontakti, uz suglasnost Organizatora.

U slučaju da uplata nije zaprimljena do 7. listopada 2018., sudjelovanje na Konferenciji neće biti moguće.

Odobreni povrat sredstava i obrada financijskih zahtjeva pristiglih nakon 7. listopada 2018. vršit će se po završetku Konferencije.

OTKAZ KOTIZACIJE:

 • Otkaz sudjelovanja do 31. kolovoza 2018. moguć je uz puni povrat sredstava.
 • Za otkaz sudjelovanja između 31. kolovoza 2018. i 29. rujna 2018. povrat će biti umanjen za administracijsku naknadnu koja iznosi 350,00 HRK po sudioniku.
 • Za otkaz sudjelovanja nakon 29. rujna 2018. povrat kotizacije nije moguć.

OTKAZ SMJEŠTAJA:

 • Otkaz smještaja do 31. kolovoza 2018. moguće je uz puni povrat sredstava.
 • Otkaz smještaja između 31. kolovoza 2018. i 29. rujna 2018. je moguć, uz napomenu da će biti naplaćeni troškovi prvog noćenja.
 • Za otkaz smještaja nakon 29. rujna 2018., u slučaju nedolaska u hotel, kasnijeg dolaska ili ranijeg odlaska, sudionik je dužan pokriti troškove cjelokupnog smještaja.
 • U slučaju kasnijeg dolaska u hotel od planiranog (odnosi se na datum dolaska), potrebno je navedeno javiti hotelu ili organizatoru. U slučaju nejavljanja postoji mogućnost da smještaj neće više biti na raspolaganju.

 

OSTAL0

Registracija

Prijava sudjelovanja i smještaja se vrši putem online registracijskog sustava u vlasništvu Penta agencije. Svi osobni podaci upisani prilikom kreiranja profila sudionika koristit će se isključivo za potrebe Konferencije “Izazov promjene”.

Za prijavu je obavezan unos mail adrese sudionika.

Svaki sudionik će automatski na svoju mail adresu zaprimiti “Potvrdu sudjelovanja” sa informacijama vezanim za samu konferenciju.

Prilikom registracije automatski se kreira nalog (Proforma invoice) na temelju kojeg se bira način plaćanja.

Plaćanja

Mogući načini plaćanja su kreditne kartice i bankovna doznaka.

Prihvaćamo sljedeće kreditne kartice: American Express, Euro Card/MasterCard and Visa.
Za uplate putem banke: broj predračuna pod „poziv na broj“.

Bankovne naknade su odgovornost uplatitelja, te je platitelj dužan podmiriti sve bankovne naknade.

Korištenje osobnih podataka

Osobni podaci zaprimljeni u prijavi pohranjuju se na siguran način u bazi PENTA, d.o.o., Zagreb, Isidora Kršnjavoga 25, OIB: 31375495391 (dalje: Penta), te je samom prijavom svaki sudionik obavezan potvrditi da se njihovi podaci smiju koristiti u svrhe organizacije konferencije Izazov promjene 2018. U slučaju da ispitanik u prijavi ne unesene zatražene osobne podatke, neće biti u mogućnosti izvršiti prijavu niti sudjelovati na Konferenciji.

Penta osobne podatke navedene u Prijavnici prikuplja, obrađuje i pohranjuje u ime društva Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611, i Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava  ili  skraćeni naziv UMFO, Zagreb, Hektorovićeva ulica 2, OIB: 12088805807, kao zajedničkih voditelja obrade osobnih podataka. Navedeni podaci će se prikupljati i obrađivati isključivo i samo u svrhu ostvarivanja prava i ispunjavanja obveza po osnovi Vaše prijave i sudjelovanja na Konferenciji “Izazov promjene” (dalje: Konferencija), organizacije Vašeg smještaja za vrijeme trajanja Konferencije, slanja računa za smještaj i kotizaciju.

Nadalje, prijavom potvrđujete da ste upoznati s pravom da u svakom trenutku od Zajedničkih voditelja obrade, odnosno od svakog od njih možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te pravo na prenosivost Vaših podataka.

Vaša prava u odnosu na Zagrebačku burzu d.d. kao voditelja obrade možete ostvariti dostavljanjem zahtjeva (čiji je obrazac objavljen na internetskoj stranici Burze www.zse.hr) na e-mail adresu zastita_podataka@zse.hr. Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane Burze dostupne su i u Politici privatnosti Zagrebačke burze d.d. dostupnoj na web stranici Burze www.zse.hr. Zagrebačka burza d.d. kao stvaratelj arhivskog i registraturnog gradiva, u skladu sa Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva, odobrenom od strane Hrvatskog državnog arhiva, popise sudionika Konferencije čuva trajno.

Vaša prava u odnosu na Udrugu  društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava kao voditelja obrade možete ostvariti dostavljanjem zahtjeva na e-mail adresu info@umfo.hr.

Zajednički voditelji obrade i izvršitelj obrade primjenjuju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi Vaši osobni podaci bili sigurni i zaštićeni od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Zajednički voditelji obrade i izvršitelj obrade štite Vašu privatnost i čuvaju povjerljivost Vaših osobnih podataka prikupljenih u skladu s Prijavnicom. Zajednički voditelji obrade neće Vaše osobne podatke prosljeđivati niti razmjenjivati s trećim osobama, niti koristiti u bilo koju drugu svrhu izuzev u svrhu navedenu u Prijavnici. Izvršitelj obrade Vaše osobne podatke prosljeđuje Ovlaštenim primateljima isključivo u svrhu ostvarivanja prava i obveza koja proizlaze iz sudjelovanja na Konferenciji. Lista Ovlaštenih primatelja redovno će se ažurirati i objavljivat će se na zaštićenoj stranici penta-pco.com. Izvršitelj obrade Vaše osobne podatke pohranjuje, odnosno briše ili vraća voditeljima obrade, u skladu s nalogom pojedinog voditelja obrade.

Promotivne aktivnosti

Prijavom na kongres svaki sudionik potvrđuje da daje dozvolu osnovnom i tehničkom organizatoru konferencije da koristi foto i video uratke snimljene tijekom održavanja konferencije, u prostorima hotela Lone, Eden i Monte Mullini, te tijekom svih društvenih događanja. Foto i video uratci koristit će se isključivo u promotivne aktivnosti same konferencije, a navedeno uključuje i objavu fotografija na web stranici.

Bez potvrde generalnih uvjeta tijekom same prijave na kongres, sudjelovanje neće biti moguće.