Skip to content

OPĆI UVJETI

OPĆI UVJETI KONFERENCIJE

REGISTRACIJA

KOTIZACIJA ZA SUDIONIKE:

Za uplate do 18. rujna 2020.: 2.900,00 HRK
Za uplate od 19. rujna 2020. do 21. listopada 2020.: 3.400,00 HRK 

Kotizacija uključuje PDV.
Kotizacija uključuje konferencijski materijal, sve obroke te sva događanja prema programu Konferencije.
Kotizacija ne uključuje troškove smještaja u hotelu niti putne troškove.

KOTIZACIJA ZA OSOBE U PRATNJI:

Kotizacija za osobe u pratnji: 1.000,00 HRK
Kotizacija uključuje PDV.
Kotizacija ne uključuje troškove smještaja u hotelu niti putne troškove.
Kotizacija za osobu u pratnji ne uključuje pristup na predavanja niti konferencijske materijale.
Kotizacija za osobe u pratnji uključuje sve obroke te sva društvena događanja prema programu Konferencije.

VAŽNO:

Osoba u pratnji može biti supružnik, prijatelj ili dijete sudionika.
Osoba u pratnji mora biti starija od 18 godina.
Osoba u pratnji ne smije biti zaposlenik iste tvrtke kao i sudionik, ili zaposlenik društva/organizacije/institucije čija je djelatnost i poslovne aktivnosti djelomice ili u potpunosti povezane s programskim sadržajem Konferencije, kao niti student programa fakulteta i/ili visokog učilišta koji je povezan s programskim sadržajem Konferencije

SMJEŠTAJ

 • Rezervacija smješaja moguća je isključivo za sudionike konferencije.
 • Prijava se vrši putem online sustava.
 • Sva plaćanja se vrše na temelju online prijave, tj. dobivenog predračuna ili online plaćanja putem kreditne kartice.
 • Sve izmjene potrebno je javiti konferencijskom organizatoru na mail ifmc-zse@penta-zagreb.hr najkasnije 24 sata prije dolaska
 • Izmjene i otkazi obrađuju se na temelju uvjeta otkaza pojedine usluge
 

Jednokrevetna soba

Dvokrevetna soba

Lone Business hotel

985.00 kn

1,035.00 kn

Eden 4****

584.00 kn

698.00 kn

UVJETI OTKAZA

Usluge se otkazuju pismeno (fax ili email) na adresu tehničkog organizatora Konferencije.

Za otkaze sudjelovanja zaprimljene nakon 13. rujna 2020., ili za nedolazak, kasniji dolazak ili raniji odlazak, povrat novca neće biti moguć, no moguće je slanje zamjenskog sudionika uz pisanu obavijest do 15. listopada 2020. na kontakte navedene na stranici Kontakti, uz suglasnost Organizatora.

U slučaju da uplata nije zaprimljena do 02. listopada 2020., sudjelovanje na Konferenciji neće biti moguće.

Odobreni povrat sredstava i obrada financijskih zahtjeva pristiglih nakon 15. listopada 2020. vršit će se po završetku Konferencije.

OTKAZ KOTIZACIJE:

 • Otkaz sudjelovanja do 31. kolovoza 2020. moguć je uz puni povrat sredstava.
 • Za otkaz sudjelovanja između 31. kolovoza 2020. i 13. rujna 2020. povrat će biti umanjen za administracijsku naknadnu koja iznosi 350,00 HRK po sudioniku.
 • Za otkaz sudjelovanja nakon 13. rujna 2020. povrat kotizacije nije moguć.

OTKAZ SMJEŠTAJA:

 • Otkaz smještaja do 31. kolovoza 2020. moguće je uz puni povrat sredstava.
 • Otkaz smještaja između 31. kolovoza 2020. i 13. rujna 2020. je moguć, uz napomenu da će biti naplaćeni troškovi prvog noćenja.
 • Za otkaz smještaja nakon 13. rujna 2020., u slučaju nedolaska u hotel, kasnijeg dolaska ili ranijeg odlaska, sudionik je dužan pokriti troškove cjelokupnog smještaja.
 • U slučaju kasnijeg dolaska u hotel od planiranog (odnosi se na datum dolaska), potrebno je navedeno javiti hotelu ili organizatoru. U slučaju nejavljanja postoji mogućnost da smještaj neće više biti na raspolaganju.

U slučaju zabrane održavanja kongresa od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ili Stožera civilne zaštite Istarske županije, povrat uplaćenih sredstava izvršit će se u cijelosti.

OSTAL0

Registracija

Prijava sudjelovanja i smještaja se vrši putem online registracijskog sustava u vlasništvu Penta agencije. Svi osobni podaci upisani prilikom kreiranja profila sudionika koristit će se isključivo za potrebe Konferencije “Izazov promjene”.

Za prijavu je obavezan unos mail adrese sudionika.

Svaki sudionik će automatski na svoju mail adresu zaprimiti “Potvrdu sudjelovanja” sa informacijama vezanim za samu konferenciju.

Prilikom registracije automatski se kreira nalog (Proforma invoice) na temelju kojeg se bira način plaćanja.

Plaćanja

Mogući načini plaćanja su kreditne kartice i bankovna doznaka.

Prihvaćamo sljedeće kreditne kartice: American Express, Euro Card/MasterCard and Visa.
Za uplate putem banke: broj predračuna pod „poziv na broj“.

Bankovne naknade su odgovornost uplatitelja, te je platitelj dužan podmiriti sve bankovne naknade.

Korištenje osobnih podataka

Podaci prikupljeni putem prijave za sudjelovanje na konferenciji Izazov promjene 2020. (dalje: Konferencija) mogu se smatrati osobnim podacima te podlijegati zaštiti propisanoj Uredbom (EU) 2016/679 EU Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 48/2018).

Osobni podaci zaprimljeni u prijavi na Konferenciju (dalje: Prijavnica)  pohranjuju se na siguran način u bazi društva PENTA d.o.o., Zagreb, Isidora Kršnjavoga 25, OIB: 31375495391 (dalje: Penta). Prijavom svaki sudionik potvrđuje da se njegovi podaci smiju koristiti u svrhe organizacije Konferencije. U slučaju da sudionik u Prijavnici ne unesene zatražene osobne podatke, neće biti u mogućnosti izvršiti prijavu niti sudjelovati na Konferenciji.

Penta osobne podatke navedene u Prijavnici prikuplja, obrađuje i pohranjuje u ime društva Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611 i Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava  ili  skraćeni naziv UMFO, Zagreb, Hektorovićeva ulica 2, OIB: 12088805807, kao zajedničkih voditelja obrade osobnih podataka. Navedeni podaci će se prikupljati i obrađivati isključivo i samo u svrhu ostvarivanja prava i ispunjavanja obveza po osnovi Vaše prijave i sudjelovanja na Konferenciji, organizacije Vašeg smještaja za vrijeme trajanja Konferencije te slanja računa za smještaj i kotizaciju.

Nadalje, prijavom potvrđujete da ste upoznati s pravom da u svakom trenutku od Zajedničkih voditelja obrade, odnosno od svakog od njih možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te pravo na prenosivost Vaših podataka.

Vaša prava u odnosu na Zagrebačku burzu d.d. kao voditelja obrade možete ostvariti dostavljanjem zahtjeva (čiji je obrazac objavljen na internetskoj stranici Burze www.zse.hr) na e-mail adresu zastita_podataka@zse.hr. Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane Burze dostupne su i u Politici privatnosti Zagrebačke burze d.d. dostupnoj na web stranici Burze www.zse.hr. Zagrebačka burza d.d. kao stvaratelj arhivskog i registraturnog gradiva, u skladu sa Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva, odobrenom od strane Hrvatskog državnog arhiva, popise sudionika Konferencije čuva trajno.

Vaša prava u odnosu na Udrugu  društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava kao voditelja obrade možete ostvariti dostavljanjem zahtjeva na e-mail adresu info@umfo.hr.

Zajednički voditelji obrade i Penta kao izvršitelj obrade primjenjuju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi Vaši osobni podaci bili sigurni i zaštićeni od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Zajednički voditelji obrade i Penta kao izvršitelj obrade štite Vašu privatnost i čuvaju povjerljivost Vaših osobnih podataka prikupljenih u skladu s Prijavnicom. Zajednički voditelji obrade neće Vaše osobne podatke prosljeđivati niti razmjenjivati s trećim osobama, niti koristiti u bilo koju drugu svrhu izuzev u svrhu navedenu u Prijavnici. Penta kao izvršitelj obrade Vaše osobne podatke prosljeđuje Ovlaštenim primateljima isključivo u svrhu ostvarivanja prava i obveza koja proizlaze iz Vašeg sudjelovanja na Konferenciji. Lista Ovlaštenih primatelja redovno će se ažurirati i objavljivat na zaštićenoj stranici penta-pco.com. Penta kao izvršitelj obrade Vaše osobne podatke pohranjuje, odnosno briše ili vraća Zajedničkim voditeljima obrade, u skladu s nalogom pojedinog voditelja obrade.

Ostale informacije

Konferencija će biti fotografirana i snimana. Ljubazno molimo, kontaktirajte organizatora u slučaju dodatnih pojašnjenja ili ako ne želite biti fotografirani i/ili snimani.

Prijavom na Konferenciju sudionik je upoznat da će Penta i Zajednički voditelji obrade fotografije snimljene za vrijeme Konferencije koristiti za svoje interne potrebe i potrebe promocije Konferencije kao svoj legitimni interes.