REGISTRACIJA

Prijava na konferenciju vrši se putem online sustava i uključuje registraciju za Konferenciju i rezervaciju smještaja.

Online registracija obvezna je za sve sudionike, uključujući pojedinačne i grupne registracije.

Prije pristupa registracijskom procesu, ljubazno molimo informirajte se o općim uvjetima sudjelovanja na Konferenciji.

 

PRIJAVI SE

KOTIZACIJA

Produžen rok za rane prijave do 10. rujna, 2017.

Za uplate do 3. rujna 2017.

Za uplate do 18. listopada 2017.

Sudionik

2.700,00 HRK

3.200,00 HRK

Osoba u pratnji*

1.000,00 HRK

1.000,00 HRK


KOTIZACIJA ZA SUDIONIKE 

  • Kotizacija uključuje konferencijski materijal, sve obroke te sva događanja prema programu Konferencije
  • Kotizacija uključuje PDV
  • Kotizacija ne uključuje troškove smještaja u hotelu niti putne troškove.

KOTIZACIJA ZA OSOBE U PRATNJI*

Osoba u pratnji može biti supružnik, prijatelj ili dijete sudionika. Osoba u pratnji mora biti starija od 18 godina. Osoba u pratnji ne smije biti zaposlenik iste tvrtke kao i sudionik, ili zaposlenik društva/organizacije/institucije čija je djelatnost i poslovne aktivnosti djelomice ili u potpunosti povezane s programskim sadržajem Konferencije, kao niti student programa fakulteta i/ili visokog učilišta koji je povezan s programskim sadržajem Konferencije. Kotizacija za osobu u pratnji ne uključuje pristup na predavanja niti konferencijske materijale.

  • Kotizacija uključuje sve obroke te sva društvena događanja prema programu Konferencije
  • Kotizacija uključuje PDV
  • Kotizacija ne uključuje troškove smještaja u hotelu niti putne troškove
  • Kotizacija NE uključuje konferencijski materijal i sudjelovanje na predavanjima

VAŽNO

* Nakon prijave u sustav na izbor ćete imati pojedinačnu ili grupnu registraciju.

** Ukoliko ste registraciju već izvršili, a potreban Vam je pristup dokumentima ili izmjene same prijave molimo Vas da pristupite svom korisničkom računu prema uputama dobivenim prilikom registracije u Penta sustav.

 

OPĆI UVJETI