KONTAKT

TEHNIČKI ORGANIZATOR KONGRESA

Penta PCO
Izidora Kršnjavog 25
10000 Zagreb

Osoba za kontakt za registraciju i smještaj: Ms. Lara Matas
T: +385 1 4553 290
F: +385 1 4553 284
Mail: ifmc-zse@penta-zagreb.hr

Osoba za kontakt za sponzore i organizaciju: Ms. Tajana Žunec
T: +385 1 4628 609
M: +385 91 201 5951
Mail: tajana.zunec@penta-zagreb.hr

Osoba za kontakt za financijska pitanja: Ms. Kristina Baća
T: +385 1 4553 200

www.penta-zagreb.hr